Lions Bannerslund FrederikshavnForsideAktiviteterUngdomsudvekslingDonationspolitik   
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Helt speciel økonomi med to adskilte pengekasser.

0 procent til administration

 Når lions siger, at pengene går ubeskåret til et eller andet formål,
er det mere end korrekt.

En lions-klub har to pengekasser:

Aktivitetskassen:
hvor overskuddet fra aktiviteterne og de indsamlede
midler opbevares inden de udbetales til forud bestemte humanitære formål.

Klubkassen:
som betaler klubbens administration.
Penge heri kommer fra medlemmernes kontingent. Al administration, også
driften af kontoret i Hillerød samt det internationale kontor i Oak Brook,
betales af medlemmernes kontingent.

Lions formål

 

 •   At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk.
 •   At fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab.
 •   At være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og
 •   moralske velfærd.
 •   At forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse.
 •   At danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog
 •   således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser.
 •   At opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig
 •   økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri,
 •   i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed.Regler for god lions-etik

På det første Convention i Dallas, i USA i 1917, blev LIONS Etiske regelsæt formuleret.

 •   Reglerne skal opfattes som en huskeliste til det enkelte LIONS-medlem. Essensen af disse
    regler er det, man i gamle dage ville kalde god opførsel eller god moral.
 •   Dit LIONS medlemskab er et kald eller udtryk for et ønske om at gøre en forskel.
 •   Udfør altid dit arbejde for LIONS på en sådan måde, at det skaber tillid.
 •   Bestræb dig på at få succes med det, du påtager dig som LIONS.
 •   Arbejd for at tjene sagen og det gode formål, ikke for personlig vindings skyld.
 •   Opnå ikke fremgang eller resultater på andres bekostning.
 •   Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig overfor dig selv.
 •   Handl altid uselvisk. Hvis du bliver i tvivl om rigtigheden af din handlemåde,
 •   optræd da mod din næste, som du ønsker, at han/hun skal optræde overfor dig.
 •   Opfat venskab med andre LIONS-medlemmer som et mål i sig selv.  
 •   Sandt venskab og et godt kammeratskab er renset for fordomme, 
    det er åbent og tillidsfuldt og båret af ønsket om at arbejde til fælles bedste
 •   Vær en god samfundsborger og vær loyal mod dit land og dets lovgivning
 •   Hjælp dine medmennesker med opmærksomhed og støtte i stort og småt
 •   Vær altid forsigtig i din kritik og generøs i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.


Herfra kommer navnet fra

Lions er sammensat af forbogstaverne i ordene:

Liberty, Intelligence, Our Nations Safety

 


 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark